26-28 Juli 2018

Information

Allt du behöver veta

Vad är Landskronakarnevalen?

Landskronakarnevalen är en stor folkfest som erbjuder musik, aktiviter, dans och mycket annat för alla åldrar och intressen.

När arrangeras Landskronakarnevalen 2018?

Den 26, 27 och 28 juli genomförs Sveriges största karneval.

Vem arrangerar Landskronakarnevalen?

Landskronakarnevalen produceras av Creandia AB på uppdrag av Landskrona stad.

Öppettider

Landskronakarnevalen har öppet från kl. 12.00 till 01.00.

Vad kostar det?

Alla scenprogram är gratis för besökarna.
En del aktiviteter, såsom karuseller och vissa aktiviteter på bland annat actionområdet är avgiftsbelagda, men det allra mesta är kostnadsfritt.

Finns det någon åldersgräns?

Nej, alla är välkomna till Landskronakarnevalen. Ung som gammal. Såklart.

Miljöpolicy

Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget Landskronakarnevalen och för våra samarbetspartners. Stora evenemang påverkar miljön på olika sätt och som arrangör för Landskronakarnevalen är det viktigt att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Vi arbetar för att hitta det bästa alternativet ur miljösynpunkt och för att arbeta aktivt med, samt utveckla vårt miljöarbete. Landskronakarnevalen tar hänsyn till och ligger i framkant, när det gäller miljömässiga aspekter. Landskronakarnevalens miljöledningssystem har utformats och genomförs enligt Stiftelsen Håll Sverige Rent:s riktlinjer för ett miljömärkt evenemang.

Landskronakarnevalen ska verka för:

  • att använda och premiera produkter och råvaror med så liten miljöpåverkan som möjligt, gärna ekologiska, närproducerade och fairtrade (före, under och efter genomförandet).
  • att arbeta för att minska våra avfallsmängder samt återanvända och återvinna så mycket som möjligt under Landskronakarnevalen (före, under och efter genomförandet).
  • att verka för att evenemangets transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt samt att våra besökare lätt kan hitta information om hur de tar sig till och från Landskronakarnevalen med minsta möjliga påverkan på miljön.
  • att informera och utbilda våra anställda och partners så de vet hur de ska arbeta för att minska vår påverkan på miljön.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Stora evenemang, som Landskronakarnevalen, drar många människor till koncentrerade ytor och det är inte alltid självklart att personer med funktionshinder får den plats de behöver. Att tillgänglighetsanpassa ett evenemang innebär inte bara att anpassa det till personer med synliga funktionsnedsättningar utan även för de med till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller allergier. För oss som arrangör är det viktigt att alla ska känna sig välkomna till evenemanget Landskronakarnevalen. Vi arbetar aktivt för att hitta de bästa lösningarna för så många som möjligt och för att underlätta för våra besökare med funktionshinder. Anpassningen sker i nära samarbete med Landskrona stad och Landskronakarnevalen strävar även efter att utveckla arbetet till framtida evenemang.

Landskronakarnevalen ska verka för:

  • att skapa en god tillgänglighet för hela evenemanget.
  • att tydligt informera berörda parter om den tillgänglighetsanpassning som gjorts och finns på evenemangsområdet.
  • att informera och utbilda våra anställda och partners så de vet vilka alternativ som finns för personer med olika funktionshinder.

Kontakta Fanny Persson på 0708-77 60 56 om något akut problem uppstår.

Varning Ljudnivå

Glöm inte hörselskydd.

Observera att höga ljudnivåer kan medföra risk för hörselskador. Använd hörselskydd. Öronproppar finns även att hämta vid vår InfoPoint.

Fotoackreditering

Press- och fotoackreditering

Fotografer som vill bevaka scenuppträdanden och ha plats i fotodiket behöver en ackreditering. Generellt gäller att fotografering från scendiket är tillåtet under de första tre låtarna. 
Ansökan om ackreditering ska ske senast den 3 juli 2018.
Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller sig Landskronakarnevalen rätten att tillsammans med eventuell samarrangör göra ett urval bland ackrediteringsförfrågningarna.

LISA

LISA (Landskrona Idrottsföreningars samorganisation) är på plats under årets karneval och hjälper till med bemanning och service vid cykelparkering och toaletter. I gengäld får de föreningar som ställer upp ersättning som går direkt till respektive organisation.
 Gunnar Nilsson, ordförande för LISA, gör ett fantastiskt jobb med att samordna detta så att ungdomar och vuxna får möjligheten att hjälpa sin förening. LISAs hemsida landskronaidrotten.nu.

Cykelparkering

Tänk på miljön. Ta cykeln.

Vi uppmuntrar karnevalsbesökarna att ta cykeln till evenemanget. På Slottsgatan bakom Landskrona Museum finns en cykelparkering (se karta) som övervakas och sköts av Landskronas idrottsföreningar.

Torghandel

Den 26-28 juli är det dags för årets Landskronakarneval. I år, liksom tidigare år, kommer den Stora Scenen att vara belägen på Rådhustorget. Detta innebär att vi inte kan har någon torghandel där under Karnevalen samt under veckan inför då vi bygger upp scenen och krögartälten.

Var ska torghandeln flytta?
Torghandeln kommer att flyttas till Teaterparken under perioden 22-29 juli.

Hur ska kunderna hitta hit?

All information ang. flytten finns att läsa på karnevalens hemsida samt karnevalens Facebook-sida. Vidare kommer det att stå på Landskrona stads hemsida. Information finns även på Rådhustorget som hänvisar kunderna till Teaterparken.

El

El kommer att finnas på denna plats så som tidigare år för de som behöver el.

Kontakt
Vänligen kontakta er vanliga torgvakt för eventuella frågor.
Vi ses i sommar under Karnevalen!

Ficktjuvar

Se upp för ficktjuvar

Vid trängsel kan ficktjuvar vara närgångna utan att bli upptäckta. Oftast märker man inte att stölden har skett förrän man behöver plånboken nästa gång. Tjuven passar på när vi tänker på annat. Var på din vakt.

Trafik

Kommer snart

Kontantfritt

Vi uppmanar till en kontantfri Landskronakarneval 2018!

Vi som arbetar med Landskronakarnevalen värnar om både miljö och säkerhet, därför vill vi att kontanthanteringen ska bli så liten som möjligt. Härmed skulle vi vilja att ni som medverkar under karnevalen har kontantfria alternativ ut till era kunder.

X